Vlatnosti palivového dříví

Mezi nejdůležitější vlastnosti palivového dříví patří výhřevnost a doba hoření. Velká výhřevnost paliva při rychlém hoření je nevhodná, protože kotel není schopen využít značnou část rychle uvolněného tepla. Proto je nejvhodnější palivové dříví s velkou výhřevností, avšak s dlouhodobým uvolňováním tepelné energie

Výhřevnost a rychlost hoření ovlivňuje druh dřeviny a vlhkost dříví. Z pohledu výhřevnosti rozdělujeme dříví do kategorií listnaté tvrdé, listnaté měkké a jehličnaté.

Optimální vlhkost dříví je v rozmezí 15-30 %. Při vyšší vlhkosti se snižuje využití energie pro odpar vody, naopak při nižší vlhkosti dochází k rychlému hoření a tím menšímu využití vzniklého tepla. Ideální vlhkosti dosáhne štípané dřevo uložené ve volném prostranství s prouděním vzduchu po dobu 1 roku.

Listnaté dříví "tvrdé"

  • dřeviny buk, dub, habr, jasan, akát, bříza, javor
  • velká výhřevnost s pomalým hořením
  • nejsou vhodná pro zatápění

Listnaté dříví "měkké"

  • dřeviny vrba, topol, lípa
  • menší výhřevnost s rychlejším hořením
  • nejsou ideální ani pro zatápění

Jehličnaté dříví "měkké"

  • patří sem druhy smrk, borovice, modřín, jedle
  • rychlejší hoření s různou výhřevností
  • výhřevnost modřínu a borovice je srovnatelná s listnatými tvrdými dřevinami, ale pro rychlé hoření jsou zařazovány do kategorie měkkého dříví
  • ideální pro zatápění
polínka dřeva
Dřevina Objemová hmotnost Výhřevnost
Kg / PMR MJ / PMR
Palivové dříví "tvrdé"
Akát 630 8030
Jasan 585 7450
Dub 565 7430
Habr 610 7400
Buk 585 7320
Javor 570 7280
Bříza 525 7100
 
Palivové dříví "měkké"
Modřín 525 7040
Borovice 495 6730
Jedle 415 5800
Smrk 415 5440
Vrba 550 5740
Olše 430 5550
Topol 360 4440
Hodnoty jsou uvedeny při optimální vlhkosti dříví 25%
polínka dřeva
polínka dřeva